ชื่อหลักสูตร :
วันที่จัดอบรม :
-  ( )
สถานที่อบรม :
 
เป็นสมาชิกสมาคม
   หมายเลขสมาชิก :
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม
   
ชื่อ-นามสกุล (นายจ้าง) :
ชื่อบริษัท :
ประเภทกิจการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
  (ของบริษัท)
เลือกสำนักงาน :
รหัสสาขา :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
 
** กรุณาระบุจำนวนผู้อบรมก่อน และใส่ชื่อผู้อบรมให้ครบถ้วน
   
จำนวนผู้อบรม
 

 
ชื่อผู้ประสานงาน :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์/มือถือ :
อีเมล์ :
ต้องการให้สมาคมฯยืนยันกลับด้วยวิธีใด :
วิธีการชำระเงิน :
เงินสด จ่าย ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ
      ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) *ก่อนวันอบรม*

โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
      *ก่อนวันอบรม*

      ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
      ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
      เลขที่บัญชี : 211-0-51828-5

      กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in slip มาที่เบอร์แฟกซ์ 02 448 5556 หรือ
      ส่งทางอีเมล์  shawpat.ac.public@gmail.com
      โทรศัพท์ 02 884 1852 ต่อ 201-207 ,204

เงินสด / เช็ค ชำระหน้างานในวันอบรมวันแรก เท่านั้น

      หมายเหตุ : เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
      (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม :
ความต้องการพิเศษ
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :