ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
วันที่จัดอบรม :
23/01/2563 - 24/01/2563 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว