ชื่อหลักสูตร :
จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
วันที่จัดอบรม :
24/05/2564 - 01/06/2564 ( (( 31/05/2564 และ 01/06/2564 สอบ+ซ่อม )) )
สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว