ชื่อหลักสูตร :
ดับเพลิงขั้นรุนแรง
วันที่จัดอบรม :
08/10/2564 - 09/10/2564 ( )
สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว