ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2631
จป.หัวหน้างาน
13/09/2562 - 14/09/2562
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
8 / 50
2732
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
27/09/2562 - 28/09/2562
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
0 / 50
2648
จป.หัวหน้างาน
13/11/2562 - 14/11/2562
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
2 / 50
2748
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
25/11/2562 - 26/11/2562
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
0 / 50
หน้า [1]