ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3154
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ยกเลิก
29/05/2562 - 30/05/2562
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ (ระยอง)
2,200 / 2,000
7 / 50
ปิดรับสมัคร
3150
จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
รุ่นที่ 3
03/06/2562 - 10/06/2562
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ (ระยอง)
9,000 / 8,500
3 / 50
หน้า [1]