ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2871
จป.บริหาร
ยกเลิก
21/05/2562 - 22/05/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
5 / 50
ปิดรับสมัคร
2865
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ยกเลิก
23/05/2562 - 24/05/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
3 / 50
ปิดรับสมัคร
2881
จป.หัวหน้างาน
25/06/2562 - 26/06/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
3 / 50
2872
จป.บริหาร
27/06/2562 - 28/06/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
2 / 50
2882
จป.หัวหน้างาน
18/07/2562 - 19/07/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
2 / 50
2860
จป.เทคนิค
22/07/2562 - 24/07/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
2 / 50
หน้า [1][2][3]