ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2416
จป หัวหน้างาน
23/01/2561 - 24/01/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
1 / 50
2434
จป บริหาร
25/01/2561 - 26/01/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
1 / 50
2417
จป หัวหน้างาน
19/02/2561 - 20/02/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2429
จป.เทคนิค
21/02/2561 - 23/02/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
2 / 50
2440
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
26/02/2561 - 27/02/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
5 / 50
2418
จป หัวหน้างาน
20/03/2561 - 21/03/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4][5]