ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2418
จป หัวหน้างาน
20/03/2561 - 21/03/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
6 / 50
2435
จป บริหาร
ยกเลิก
27/03/2561 - 28/03/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
3 / 50
ปิดรับสมัคร
2419
จป หัวหน้างาน
24/04/2561 - 25/04/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
5 / 50
2420
จป หัวหน้างาน
16/05/2561 - 17/05/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2511
ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
16/05/2561 - 19/05/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
6,000 / 5,500
2 / 30
2436
จป บริหาร
22/05/2561 - 23/05/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4]