ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2427
จป หัวหน้างาน
18/12/2561 - 19/12/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
8 / 50
2444
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
20/12/2561 - 21/12/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
18 / 50
2876
จป.หัวหน้างาน
22/01/2562 - 23/01/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2869
จป.บริหาร
24/01/2562 - 25/01/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2877
จป.หัวหน้างาน
20/02/2562 - 21/02/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2864
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
26/02/2562 - 27/02/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4][5]