ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2887
จป.หัวหน้างาน
18/12/2562 - 19/12/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
24 / 50
2875
จป.บริหาร
24/12/2562 - 25/12/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
6 / 50
3689
จป.หัวหน้างาน
21/01/2563 - 22/01/2563
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
3709
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/01/2563 - 24/01/2563
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
6 / 50
3690
จป.หัวหน้างาน
20/02/2563 - 21/02/2563
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
3704
จป.บริหาร
25/02/2563 - 26/02/2563
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4][5]