ค้นหา :

เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2859
จป.เทคนิค
ยกเลิก
25/03/2562 - 27/03/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
2 / 50
ปิดรับสมัคร
2870
จป.บริหาร
ยกเลิก
28/03/2562 - 29/03/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
2 / 50
ปิดรับสมัคร
2879
จป.หัวหน้างาน
จากเดิมวันที่ 23-24 เม.ย. 62
24/04/2562 - 25/04/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2880
จป.หัวหน้างาน
16/05/2562 - 17/05/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2871
จป.บริหาร
21/05/2562 - 22/05/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
2865
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/05/2562 - 24/05/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4]