ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3501
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
**เลื่อนการอบรมมาจาวันที่ 23/11/2563 - 28/11/2563**
07/12/2563 - 12/12/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
6,500 / 6,000
58 / 60
3642
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
07/12/2563 - 08/12/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
4,500 / 4,000
17 / 30
3756
ความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นที่สูง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
07/12/2563 - 07/12/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3,000 / 2,800
30 / 30
3802
จป.หัวหน้างาน
08/12/2563 - 09/12/2563
โรงแรมเค.ยู.โฮม (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
2,200 / 2,000
51 / 50
ปิดรับสมัคร
3831
จป.บริหาร
08/12/2563 - 09/12/2563
โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
2,200 / 2,000
24 / 40
3751
การใช้รถยก การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
09/12/2563 - 09/12/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
2,000 / 1,500
27 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]