ค้นหา    เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1391
จป.หัวหน้างาน
23/01/2560 - 24/01/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
48 / 50
1479
ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
24/01/2560 - 26/01/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
29 / 30
ปิดรับสมัคร
1489
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
ยกเลิก
24/01/2560 - 24/01/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
3 / 30
ปิดรับสมัคร
1396
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
25/01/2560 - 26/01/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
52 / 50
ปิดรับสมัคร
1480
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
25/01/2560 - 25/01/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
32 / 40
1796
จป.หัวหน้างาน
25/01/2560 - 26/01/2560
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
20 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67]