ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2129
จป.หัวหน้างาน
18/10/2561 - 19/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ (ปทุมธานี)
2,200 / 2,000
54 / 60
2385
ผู้อนุญาต
จากเดิมสมาคมฯ
18/10/2561 - 18/10/2561
สนามฝึกอบรม สมาคม
2,500 / 2,000
11 / 30
2395
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
ทฤษฎี/ปฏิบัติ จากเดิมสมาคมฯ
18/10/2561 - 20/10/2561
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
23 / 24
2178
จป.บริหาร
19/10/2561 - 20/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ (ปทุมธานี)
2,200 / 2,000
44 / 50
2404
ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554
19/10/2561 - 21/10/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
27 / 30
ปิดรับสมัคร
2538
จป หัวหน้างาน
((กลุ่มเป้าหมายประเภทกิจการก่อสร้าง))
19/10/2561 - 20/10/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,500 / 3,000
4 / 50
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71]