ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1947
จป.หัวหน้างาน
22/01/2561 - 23/01/2561
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,200 / 2,000
40 / 50
1977
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/01/2561 - 23/01/2561
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
42 / 50
2282
เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ จากเดิม ม.ทองสุข
22/01/2561 - 30/01/2561
(((22-27 ม.ค. และ 29-30 ม.ค.61)))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
16,000 / 15,000
20 / 30
2349
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
จากเดิม วันที่ 19/01/2561 - 24/01/2561 จากเดิม สมาคมฯ
22/01/2561 - 27/01/2561
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
6,500 / 6,000
23 / 50
2416
จป หัวหน้างาน
23/01/2561 - 24/01/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
4 / 50
2445
จป หัวหน้างาน
23/01/2561 - 24/01/2561
โรงแรมโฆษะ (จ.ขอนแก่น)
2,000 / 1,800
0 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84]