ค้นหา    เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1889
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
ทฤษฎี/ปฏิบัติ มีเปิดเพิ่มอีก 1 รุ่น
25/04/2560 - 27/04/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
12 / 30
1468
จป.หัวหน้างาน
26/04/2560 - 27/04/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ (ปทุมธานี)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1469
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
26/04/2560 - 27/04/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1470
จป.บริหาร
26/04/2560 - 27/04/2560
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1473
จป.บริหาร
27/04/2560 - 28/04/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ (ปทุมธานี)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1618
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
27/04/2560 - 28/04/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
30 / 30
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59]