ค้นหา    เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1539
จป.บริหาร
29/06/2560 - 30/06/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
46 / 50
1890
คปอ และสารเคมี
จัดในงานความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ได้รับวุฒิบัตร 2 ใบและได้ร่วมชมนิทรรศการ ยกเลิก
29/06/2560 - 01/07/2560
ไบเทคบางนา
2,000 / 1,800
19 / 50
ปิดรับสมัคร
1891
จป หัวหน้างาน และสารเคมี
จัดในงานความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ได้รับวุฒิบัตร 2 ใบและได้ร่วมชมนิทรรศการ ยกเลิก
29/06/2560 - 01/07/2560
ไบเทคบางนา
2,000 / 1,800
13 / 50
ปิดรับสมัคร
1540
จป.หัวหน้างาน
03/07/2560 - 04/07/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1541
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
04/07/2560 - 05/07/2560
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,000 / 1,800
47 / 50
1893
ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
04/07/2560 - 04/07/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,500 / 2,000
11 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]