ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2676
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
25/02/2562 - 26/02/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
49 / 55
2767
จป.บริหาร
25/02/2562 - 26/02/2562
โรงแรมเค.ยู.โฮม (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
2,200 / 2,000
36 / 50
3062
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิมสมาคมฯ
25/02/2562 - 27/02/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
6,500 / 6,000
25 / 30
2864
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ยกเลิก
26/02/2562 - 27/02/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
7 / 50
ปิดรับสมัคร
2768
จป.บริหาร
27/02/2562 - 28/02/2562
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,200 / 2,000
25 / 50
2913
ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากเดิมสมาคมฯ
28/02/2562 - 28/02/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
2,500 / 2,000
38 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79]