ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2047
จป.หัวหน้างาน
25/06/2561 - 26/06/2561
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
55 / 55
ปิดรับสมัคร
2071
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
25/06/2561 - 26/06/2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
46 / 55
2074
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ยกเลิก
25/06/2561 - 26/06/2561
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,200 / 2,000
16 / 50
ปิดรับสมัคร
2368
ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554
25/06/2561 - 27/06/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
25 / 30
2094
จป.บริหาร
26/06/2561 - 27/06/2561
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,200 / 2,000
49 / 50
ปิดรับสมัคร
2430
จป.เทคนิค
26/06/2561 - 28/06/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
17 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48]