ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
4045
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
09/03/2564 - 10/03/2564
โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
2,200 / 2,000
59 / 60
ปิดรับสมัคร
4557
จป.หัวหน้างาน
10/03/2564 - 11/03/2564
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
59 / 60
ปิดรับสมัคร
4035
จป.หัวหน้างาน
**เดิมอบรมที่สมาคมฯ ย้ายไปอบรมที่โรงแรมเบลลาบี**
11/03/2564 - 12/03/2564
โรงแรมเบลลา บี (ติดกับ กฝผ.พระราม7)
2,200 / 2,000
34 / 50
4047
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
11/03/2564 - 12/03/2564
โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส (นวนคร)
2,200 / 2,000
22 / 60
4057
จป.บริหาร
11/03/2564 - 12/03/2564
โรงแรมเค.ยู.โฮม (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
2,200 / 2,000
18 / 60
4093
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
11/03/2564 - 13/03/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
10 / 25
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]