ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1702
ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
22/08/2560 - 24/08/2560
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
5,000 / 4,500
28 / 30
1576
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/08/2560 - 24/08/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1577
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/08/2560 - 24/08/2560
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1810
จป.บริหาร
23/08/2560 - 24/08/2560
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
10 / 50
1877
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ยกเลิก
23/08/2560 - 24/08/2560
เอวาน่า (แหลมฉบัง)
2,000 / 1,800
0 / 50
ปิดรับสมัคร
1927
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/08/2560 - 24/08/2560
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,000 / 1,800
40 / 40
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]