ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1967
จป.หัวหน้างาน
23/04/2561 - 24/04/2561
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
53 / 53
ปิดรับสมัคร
2000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/04/2561 - 24/04/2561
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
2,200 / 2,000
25 / 45
2031
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (30 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป.เทคนิค/จป.เทคนิคขั้นสูง ไม่ต้องอบรมหมวด 4,5 ((จากเดิม 9-21 เม.ย. 61))
23/04/2561 - 08/05/2561
(( 23-27 เม.ย. และ 7-8 พ.ค. 61))
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
6,500 / 6,000
1 / 50
2107
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร ((จากเดิม 9-21 เม.ย. 61))
23/04/2561 - 08/05/2561
(((23-27 เม.ย. และ 7-8 พ.ค. 61)))
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
8,000 / 7,500
28 / 50
2259
ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
23/04/2561 - 25/04/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,000 / 4,500
9 / 30
2361
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากเดิม 9-11 เม.ย. 61
23/04/2561 - 25/04/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
5,500 / 5,000
14 / 40
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68]