ค้นหา    เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1412
จป.หัวหน้างาน
27/02/2560 - 28/02/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1420
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
27/02/2560 - 28/02/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1427
จป.บริหาร
27/02/2560 - 28/02/2560
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,000 / 1,800
37 / 50
1694
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 46
27/02/2560 - 19/05/2560
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
25,000 / 23,000
43 / 60
1430
จป.หัวหน้างาน
03/03/2560 - 04/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,800
51 / 50
ปิดรับสมัคร
1788
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดพิษน้ำ
03/03/2560 - 04/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,500 / 2,000
14 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]