ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2863
จป.เทคนิค
20/11/2562 - 22/11/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
17 / 50
2910
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
จากเดิม สนามฝึกภาคปฏิบัติฯ
20/11/2562 - 20/11/2562
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
2,000 / 1,500
36 / 50
3063
ผู้เฝ้าระวังไฟ
20/11/2562 - 21/11/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,000 / 2,500
17 / 30
2651
จป.หัวหน้างาน
21/11/2562 - 22/11/2562
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
50 / 50
ปิดรับสมัคร
2750
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
21/11/2562 - 22/11/2562
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
54 / 55
2948
ผู้อนุญาต
21/11/2562 - 21/11/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,500 / 2,000
6 / 30
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]