ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2113
จป.หัวหน้างาน
21/08/2561 - 22/08/2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
49 / 50
ปิดรับสมัคร
2141
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/08/2561 - 23/08/2561
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
51 / 55
2272
ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
22/08/2561 - 25/08/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,000 / 5,500
14 / 30
2442
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/08/2561 - 23/08/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
38 / 40
2140
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/08/2561 - 24/08/2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
41 / 40
ปิดรับสมัคร
2162
จป.บริหาร
23/08/2561 - 24/08/2561
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,200 / 2,000
33 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]