ค้นหา    เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1446
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
28/03/2560 - 29/03/2560
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,000 / 1,800
52 / 50
ปิดรับสมัคร
1507
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
จากเดิม 23-25 ก.พ. 60
28/03/2560 - 30/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
31 / 30
ปิดรับสมัคร
1604
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
29/03/2560 - 31/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
6,500 / 6,000
31 / 30
ปิดรับสมัคร
1610
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
29/03/2560 - 29/03/2560
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
1,500 / 1,500
6 / 30
1438
จป.หัวหน้างาน
30/03/2560 - 31/03/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
50 / 50
ปิดรับสมัคร
1447
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
30/03/2560 - 31/03/2560
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,000 / 1,800
52 / 50
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56]