ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3509
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
22/02/2563 - 22/02/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
2,500 / 2,000
25 / 50
3233
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 64 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง* ยกเลิก
24/02/2563 - 08/05/2563
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
25,000 / 23,000
27 / 50
ปิดรับสมัคร
3241
จป.เทคนิค
24/02/2563 - 26/02/2563
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
3,300 / 3,000
49 / 50
ปิดรับสมัคร
3329
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
24/02/2563 - 25/02/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
36 / 50
3495
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
จากเดิมอบรมวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563
24/02/2563 - 29/02/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
6,500 / 6,000
37 / 40
ปิดรับสมัคร
3563
ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
24/02/2563 - 26/02/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
5,000 / 4,500
14 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]