ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3249
จป.เทคนิค
22/09/2563 - 24/09/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
3,300 / 3,000
51 / 50
ปิดรับสมัคร
3669
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/09/2563 - 23/09/2563
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
47 / 50
ปิดรับสมัคร
3779
จป.บริหาร
**เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 14-15/10/63**
22/09/2563 - 23/09/2563
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (หัวหมาก)
2,200 / 2,000
19 / 50
ปิดรับสมัคร
3480
จป.หัวหน้างาน
23/09/2563 - 24/09/2563
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,200 / 2,000
52 / 50
ปิดรับสมัคร
3781
จป.บริหาร
23/09/2563 - 24/09/2563
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
50 / 50
ปิดรับสมัคร
3506
ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24/09/2563 - 26/09/2563
วิทยาลัยทองสุข (ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม.)
5,500 / 5,000
20 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]