ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2903
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
จากเดิมสมาคมฯ
20/04/2562 - 20/04/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
2,000 / 1,500
15 / 50
2581
จป.หัวหน้างาน
22/04/2562 - 23/04/2562
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
51 / 50
ปิดรับสมัคร
2691
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/04/2562 - 23/04/2562
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,200 / 2,000
51 / 50
ปิดรับสมัคร
2849
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (30 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป.เทคนิค/จป.เทคนิคขั้นสูง ไม่ต้องอบรมหมวด 4,5 เลื่อนจากเดิม 6-7 พ.ค. 62
22/04/2562 - 08/05/2562
(((22-26 เม.ย. และ 7-8 พ.ค.62)))
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
6,500 / 6,000
1 / 50
2850
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)
เฉพาะผู้ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน / จป บริหาร เลื่อนจากเดิม 6-7 พ.ค. 62
22/04/2562 - 08/05/2562
(((22-26 เม.ย. และ 7-8 พ.ค.62)))
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
8,000 / 7,500
41 / 50
3004
ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ทฤษฎี/ปฏิบัติ จากเดิมสมาคมฯ
22/04/2562 - 24/04/2562
สนามฝึกอบรม สมาคม
5,000 / 4,500
17 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73]