ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2229
จป.บริหาร
ยกเลิก
14/12/2561 - 15/12/2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
3 / 50
ปิดรับสมัคร
2413
การดับเพลิงขั้นต้น(ตามกฏหมาย 1วัน)
ยกเลิก
15/12/2561 - 15/12/2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
7 / 60
ปิดรับสมัคร
2200
จป.หัวหน้างาน
17/12/2561 - 18/12/2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
51 / 50
ปิดรับสมัคร
2232
จป.บริหาร
17/12/2561 - 18/12/2561
โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถนนกิ่งแก้ว
2,200 / 2,000
26 / 50
2531
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
17/12/2561 - 18/12/2561
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
25 / 50
2203
จป.หัวหน้างาน
18/12/2561 - 19/12/2561
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
2,200 / 2,000
44 / 50
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]