ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2550
จป.เทคนิคขั้นสูง
รุ่นที่ 61 *วันอบรมลูกค้าต้องใช้ใบสมัครฉบับจริง*
22/07/2562 - 04/10/2562
ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า
25,000 / 23,000
46 / 50
ปิดรับสมัคร
2616
จป.หัวหน้างาน
22/07/2562 - 23/07/2562
เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)
2,200 / 2,000
50 / 50
ปิดรับสมัคร
2714
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/07/2562 - 23/07/2562
โรงแรมแกรน อินเตอร์ (จ.สมุทรสาคร)
2,200 / 2,000
44 / 50
2860
จป.เทคนิค
22/07/2562 - 24/07/2562
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000
17 / 50
3022
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
22/07/2562 - 22/07/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
30 / 30
ปิดรับสมัคร
2615
จป.หัวหน้างาน
23/07/2562 - 24/07/2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
50 / 50
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]