Facebook
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงทพมหานครพื้นที่ 7 (คุณมนรัตน์ โทนแก้ว) ที่เข้ารับตำแหน่ง