Facebook
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคม เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ ในงานเปิดตัว เทคโนโลยี "M HELP ME" ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ)