Facebook

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Forward Culture of Prevention for Safety Thailand

“มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


พื้นที่แสดงบูธ

  ประเภทบูธ
  (กรุณาดูแผนผังบูธด้านล่างประกอบ)

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

ราคา (บาท)


Sponsor

 

15x15

450,000

 

P (Raw space)

 

9x15

250,000G (Raw space)

 

6x9

120,000


S (Raw space)

 

6x6

96,000


Standard booth

 

3x3

30,000


 

    หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 5%

 • พื้นที่ Sponsor , P , G และ S เป็นพื้นที่เปล่าไม่มีพรม - กระแสไฟฟ้า  ก่อสร้างบูธได้สูงไม่เกิน 4 เมตร

 • พื้นที่ C ภายในบูธประกอบด้วยเก้าอี้ 2 ตัว / โต๊ะ 1 ตัว, ไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอด , ปลั๊กไฟ 5 แอมป์
  (กระแสไฟฟ้า,พรมสีเทา,ป้ายชื่อทำด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร , โครงสร้างบูธผนังสีขาว 3 ด้าน ความสูง 2.4 เมตร) 

 • พื้นที่คูหา C ที่เป็นตำแหน่งหัวมุม (เปิดด้านหน้าและด้านข้างได้) ราคาเพิ่มขึ้นอีก 10% ของราคาคูหา 

 • ผู้จัดมีรอบคิวการนำเสนอให้ในแต่ละบูธตามช่วงเวลาที่กำหนด และมีพิธีกรกลางในการดำเนินกิจกรรมภาพรวม

รายละเอียดการชำระเงิน

 1. เช็คสั่งจ่าย
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
     Safety and Health at Work Promotion Association  (Thailand)

 2. โอนเงินเข้าบัญชี
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

     ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาตลิ่งชัน เลขที่  211-060928-2กรณีโอนเงิน ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน
เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงินมาทาง  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  สำนักงานใหญ่
  22/3 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tax. ID. 0993000133226


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2562  

 • กรณีชำระเงินหลังวันที่ 25 เมษายน 2562 จะต้องชำระเงินเพิ่ม 10% ของราคาบูธ

 • กรณีจองบูธแล้ว มีการยกเลิกหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะต้องชำระค่าปรับเพิ่ม 50% ของราคาบูธ

 • การจองพื้นที่แสดงคูหานิทรรศการจะสมบูรณ์หากมีการยืนยันเอกสารการจองกลับเท่านั้น


เงื่อนไขการแสดงบูธนิทรรศการ

 • แสดงบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. (ผู้แสดงบูธเข้าได้ตั้งแต่ 07.00 น.)

 • เข้าติดตั้งสำหรับบูธประเภท Sponsor ,P,G และS  วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-24.00 น.

 • เข้าติดตั้งสำหรับบูธประเภท Standard วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-24.00 น.

 • รื้อถอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-24.00 น.

 • บัตร Exhibitor , บัตร Contractor และบัตรจอดรถติดต่อรับได้ที่บูธ ORGANIZER วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562

 • ที่ Loading Area Hall EH 101- 102

 • ผู้จัดมีรอบคิวการนำเสนอให้ในแต่ละบูธตามช่วงเวลาที่กำหนด และมีพิธีกรกลางในการดำเนินกิจกรรมภาพรวม

 • กรณีแสดงนิทรรศการ บนพื้นที่ Sponsor สิ่งที่ได้รับ (ตามเอกสารแนบท้าย)[ดาวน์โหลดคู่มือ]


กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่  E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงานจองพื้นที่

คุณณัฐกณฑ์ (เนยหวาน) ตันมา

โทร. 094-154-9324แผนผังบูธ