Facebook
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 32 พร้อมทั้งมีการ จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง