Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๒  ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ มาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ทีม ในการแข่งขันรอบคัดเลือกกรรมการได้กำหนดให้มีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผลการแข่งขันมีทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๖ ทีม ดังนี้


  ดาวน์โหลดประกาศผลการแข่งขัน  


ชื่อสถานประกอบกิจการ สาขา ชื่อทีม
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดกระบัง Cpram Firefighter
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ SPARTAN FIRE & RECUE
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง ERT CDC บางบัวทอง
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ขอนแก่น เพชรเมืองขอน นครขอนแก่น
บริษัท  ซีพีเอฟ  ฟู้ด  แอนด์  เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี Strong Fire
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสำโรง Toyota Fire Rescue