Facebook
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  คุณธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุทธิ สุโกศล  เนื่องในโอการได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน  ณ กระทรวงแรงงาน