Facebook
     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คุณธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)