Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนเครือข่ายความปลอดภัยแห่งชาติซึ่งร่วมกับ ชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ จัดโครงการ "เพื่อน้องที่ห่างไกล จากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 9"  ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555