Facebook
64023_01.jpg (1478×1108)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ในโครงการ “ชาวพัฒฯ ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19” ภายใต้แนวคิด COMMUNITY VOLUNTEERING​

วันที่ 27 มกราคม 2564 ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่าย และสมาชิกสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “ชาวพัฒฯ ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19” นำโดยรศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ คุณธำรง คุโณปการ ประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้นำหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และเสื้อยืด ส่งมอบให้กับชุมชนโดยรอบ และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม

ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่าย และสมาชิกสัมพันธ์                                                                                                
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

02-884-1852 ต่อ 303, 314