Facebook
64107_3.jpg (1196×833)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน       ในหัวข้อ งานก่อสร้าง 2564 : อนาคตการบริการจัดการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE ของสมาคม ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ  และคุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดำเนินการสนทนาโดย คุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและการพัฒนาภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการอธิบายและให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้สนใจเข้ารับชมกว่า 100 ท่าน ในกิจกรรมนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านงานก่อสร้างในอนาคต เพื่อให้แรงงานด้านงานก่อสร้างและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. P’Jo Phengnium

2. Teerawat Srisawan

3. Sunutchai Jindasri

4. เกรียงไกร มุนินทราพงศ์

5. วัลลภ ดวงแจ่มใส

6. คุณโอปอ

7. Sirilak Weerakam

โดยของรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้แก่ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และภาคีเครือข่าย บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ถุงมือกันความร้อน

64107_1.jpg (1153×800)64107_2.jpg (1187×864)