Facebook
64144_4.jpg (1076×1521)

1062-3.jpg (433×74)


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (บทความ)  ภายใต้หัวข้อ “ความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (SAFETY AND HEALTH)” ทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฏาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนงานวิชาการ ให้สังคมตระหนักเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภายใต้แนวคิด "SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม"

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนงานวิชาการด้านความปลอดภัย ติดต่อรายละเอียดการประกวดได้ที่ 02-884-1852 ต่อ 302,312

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน