Facebook
64180_1.jpg (1535×1066)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา หัวข้อ จป. ต้องรู้กับประเด็นใหม่ล่าสุดใน  กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทาง Facebook Live ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย วศ.วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ (อ.หลิว) วิศวกรผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยและเครื่องกล วศ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ์  (อ.อี๊ด) วิศวกรผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยและเครื่องกล ดำเนินการสนทนาโดย คุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและการพัฒนางานภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการอธิบายและให้ความรู้ในประเด็นกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดมากกว่า 500 ท่าน และนอกจากกิจกรรมสัมมนา ยังมีกิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live กดถูกใจและกดแชร์ รับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/shawpat/videos/4150344561748253/

#ThailandVisionZero #SHAWPAT  #Health #Wellbeing #SMEs #safetytraining #safety #safetyfirst #ตรวจวัด #ตรวจวัดสภาพแวดล้อม #SHAWPATmember #visionzero #shawpatCSR #SHAWPATใส่ใจทุกชีวิต