Facebook
64223_10.jpg (1532×1070)

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดเสวนาออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "Move on จากความทุกข์ มีความสุขกับการทำงาน" บนช่องทาง FACEBOOK LIVE STREMING    โดยได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระอาจารย์ดร.สมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้องทองพระอารามหลวง และอาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดำเนินรายการโดย นายภูริทรรศน์ อันทรง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดการเสวนาเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข เสียงหัวเราะ และปลุกพลังสร้างความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงข้อคิดดี ๆ ที่นำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการทำงานให้มีความสุข หลังจากการเสวนาผู้บริหารและคณะ ได้สนทนาธรรมกับพระมหาสมปอง และพระอาจารย์ดร.สมพงษ์ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสนามฝึกอบรม และงานบริการของสมาคม ฯ  ภาพรวมของกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สาธารณชนสนใจกว่า 4,300 ท่าน และยังมีผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม กดถูกใจ และกดแชร์ สามารถเข้าชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/shawpat/videos/1022865891794410/