Facebook
64249_01.jpg (2048×1365)

นายบัญชา ศรีธนาอุทัย ผู้จัดการสมาคม ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยความปลอดภัย "สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย" ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน