Facebook
64259_1resize.jpg (2730×1536)

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม  วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564  โดยสนับสนุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และร่วมให้กำลังใจ “ปัน เพื่อก้าว” กับน้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ในวันผู้พิการสากล SHAWPAT  เปิดรับการแบ่งปันจากภาคีเครือข่าย วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ติดต่อ:   02 8841852 ต่อ 302,312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน