Facebook
64265_08.jpg (1280×853)

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ“ปัน เพื่อก้าว” กับน้องธันย์ สาวน้อยพลังบวก โดยมีท่านศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟู ฯ

ในการนี้ SHAWPAT และภาคีเครือข่ายได้ส่งมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ จากภาคีเครือข่าย ดังนี้

1. บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร

2. บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด

3. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

4. บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มิตซู นิวตัน)

5. บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

6. บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

7. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา

8. บริษัทศรีจงเจริญน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำกัด