Facebook
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 SHAWPAT นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และผู้สนับสนุน เดินหน้าส่งมอบความสุขผ่าน “กิจกรรมปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 2” เพื่อส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ากว่า 70,000 ฉบับ รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับโดยซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม และคณะ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ

SHAWPAT เพื่อสังคมความปลอดภัย ขอขอบคุณผู้สนับสนุน  ที่ส่งมอบของอุปโภคบริโภคในกิจกรรม ดังนี้

1. บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

2. บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด

3. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

4. บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มิตซู นิวตัน)

5. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา

6. บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

7. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

8. บริษัทซีพี แรม จำกัด

9. โครงการปลูกปันรัก