Facebook
65062_1.jpeg (2481×3508)

65060_3.jpg (700×80)

65060_4.jpg (700×80)


SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING หัวข้อ "ดีต่อใจ คลายทุกข์ สร้างสุข ปลุกพลัง" เสวนาที่จะนำพาให้ทุกท่านได้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และวิธีการรับมือกับความเครียดจากสภาพสังคม และการทำงานสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุข พบกันในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีเนื้อหาดังนี้

- ทำไมองค์กรถึงควรมีสวัสดิการด้านสุขภาพจิตให้พนักงาน

- วิธีสร้างภูมิต้านทาน เพื่อเอาชนะ Toxic Work Environment

- ทำอย่างไรเมื่อหมดไฟในการทำงาน -สุขภาพจิตเชื่อมโยงกับการทำงานให้ปลอดภัยอย่างไร

- รับมืออย่างไรกับการรับข่าวสารที่มากเกินไป Social Addiction

- Wellbeing ยุทธศาสตร์สร้างสุข

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธีกรดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ ผ่านช่องทาง facebook มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และผู้เข้าร่วมเสวนาลุ้นรับของรางวัลมากมาย