Facebook
65065_4.jpg (1535×1066)

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING หัวข้อ "ดีต่อใจ คลายทุกข์ สร้างสุข ปลุกพลัง" ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ส่งมอบพลังใจโดย ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (อ.ป๊อ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล (อ.ไกด์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีกรดำเนินรายการคุณนฤมล กลิ่นด้วง (น้องเลย์) เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ ตลอดการเสวนา เต็มไปด้วยบรรยากาศเปื้อนยิ้ม อิ่มด้วยความสุข ด้วยเนื้อหาที่ตรงยุคนี้ที่สุด เช่น วิธีสร้างภูมิต้านทาน เพื่อเอาชนะ Toxic Work Environment รับมืออย่างไรกับการรับข่าวสารที่มากเกินไป Social Addiction ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมกว่า 60 ท่าน พร้อมทั้งมีผู้โชคดีจากกิจกรรมกดถูกใจและกดแชร์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ FACEBOOK มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING หัวข้อ "ดีต่อใจ คลายทุกข์ สร้างสุข ปลุกพลัง" รับชมได้แล้วที่ https://www.facebook.com/safetyatworkpromotionfoundation/videos/953314955351182