Facebook

Shawpat

1. ไม้ขีดห้ามเล่น (Matches and Lighters are tools not toy) เด็กๆ ทั้งหลายจงจำไว้ว่า ไม้ขีดและไฟแช็คเป็น เครื่องมือสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆ ไม่ควรนำมาเล่น เพราะอาจทำให้ เกิดไฟไหม้ เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ ถ้าพบเห็นเด็กๆ เล่นไฟต้องรีบยุติโดยเร็ว มิฉะนั้น ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมาย

Shawpat

2. ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า (Use electricity safety)ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเด็กๆ โดยเฉพาะอันตรายและทุกคนต้องคอยระวัง สิ่งผิดปกติจาก เครื่องไฟฟ้า เช่น มีควันลอยออกมาหรือมีกลิ่นไหม้ ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วแจ้งผู้รู้ทันที ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้

Shawpat

3. เตรียมท่าไว้หนี (Know at least two ways out of every room) ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไปที่ใดให้มองทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง ดูให้แน่ใจว่าทางหนีใช้ได้ปลอดภัย พร้อมทั้งดูอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ อุปกรณ์หนีไฟว่าอยู่ที่ไหน ใช้อย่างไร

Shawpat

4. ฝึกดีจึงปลอดภัย (Practice your escape plan with an exit drill every six months) ต้องมีแผนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 เดือน ในแผนควรมีขั้นตอน คือ 
พบเหตุ- แจ้งเหตุ- ระงับเหตุ- หนีเหตุ

Shawpat

5. หนีไฟต้องตรวจสอบ (Test doors before opening them) อยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จะเปิดประตูต้องระวัง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ก่อนออกจาก ห้องให้นั่งชันเข่าให้มั่นคงหลังประตู แล้วใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูงอย่าเปิดโดยเด็ดขาด แต่หากไม่ร้อนผิดปกติให้ค่อยๆ เปิดออกช้าๆ โดยใช้ไหล่คอยหนุน ประตูไว้ “อย่าลืมเอากุญแจห้องไปด้วย”

Shawpat

6. คลานหมอบใต้ควัน (Crawl low under smoke) ควันมีพิษและอันตราย ให้หมอบคลานต่ำเมื่อพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูงจากพื้น ไม่เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือที่ปลอดภัยโดยเร็ว ควรเตรียมถุงใสครอบหัว Emergency Bag ไว้จะปลอดภัยกว่า เพราะการคลานต่ำจากชั้นบนลงชั้นล่าง ที่มีควันจะไม่สามารถทำได้

Shawpat

7. บอกกันให้ทั่ว (Alerts others by shouting “Fire! Everyone outside!” and leave immediately) พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง “ไฟไหม้!ๆๆ” บอกด้วยว่าไหม้ที่ไหนแล้วรีบหนี (ปล่อยให้ผู้ที่ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงมาแล้วเข้าระงับเหตุ) ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม้” เมื่อไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด!

Shawpat

8. รวมตัวจุดหมาย (Decide on meeting place outside where everyone will gather after they escapes) ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน เมื่อเกิดเหตุจะได้ไปรวมตัวกันตามที่นัดหมายไว้ แล้วตรวจสอบจำนวนคน เพื่อหาผู้ที่ติดค้างในอาคาร

Shawpat

9. ดับไฟท่วมตัว (Stop Drop & Roll) หยุด – ทรุด – แล้วกลิ้ง ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าหรือตัว อย่าวิ่ง….ให้หยุด! แล้วทรุดกายลงกลิ้งทับไฟ พร้อมเอามือปิดหน้า

Shawpat

10. อย่ากลัวเมื่อติดกับ (If you are trapped) ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิดประตูให้สนิท หาผ้าอุดตามรูที่ควันจะเข้า เช่น 
- ช่องใต้ประตู ถ้ามีน้ำให้ชุบน้ำ 
- เปิดหน้าต่างส่งสัญญาณด้วยผ้าโบกเรียกคนให้ช่วย 
- ถ้ามีโทรศัพท์ให้เรียกคนใกล้ที่สุด 
- ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น “รอกหนีไฟ” (Fire Escape Device) ให้นำมาใช้โดยไม่ต้องรอ (ในกรณีอยู่อาคารสูง)