Facebook
Article Index
ภาษากัมพูชา
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าสิ่งอำนวยความสะดวก
คำศัพท์ คำอ่าน

ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก ต๊บ-ตึ๊ก

โทรศัพท์ ตู-เร็อ-ซัป ตู-เรอะ-ซับ

โทรศัพท์สาธารณะ ตูเรือซัปสาธารณะ ตู-เรือ-ซับ-สา-ทา-ระ-นะ

บัตรเติมเงิน การ์ดบันโจประ กาด-บัน-โจ-ปะ

โทรศัพท์มือถือ ตูเรือซัปได ตู-เรือ-ซับ-ได

ตู้ ATM


ผ้าเย็น เกราะนัดตระเจี๊ย เกาะ-นัด-ตะ-เจี๊ย

รองเท้าแตะ ซแบก เจิง พต็วต ซะ-แบก-เจิง-พะ-ต๊วด

ผ้าเช็ดตัว ก็อน-แซง งูต ตึก ก็อน-แซง-งูด-ตึก

ผ้าเช็ดหน้า ก็อน-แซง ดัย ก็อน-แซง-ได

กล้องถ่ายรูป มา-ซีน ทอต รูป มา-ซีน-ทอด-รูบ

กล้องวีดีโอ มา-ซีน-ทอต วี-เดย์-โอว์ มา-ซีน-ทอด-วี-เด-โอ

วิทยุ วิทยุ วิทยุ

แปรงสีฟัน จร๊ะโด้ะถมิญ จร๊ะ-โด้ะ-ทะ-มิน

นาฬิกาปลุก เนียลิกาโร เนีย-ลิ-กา-โร

แก้ว จอก จอก

หมอน ขเนย ขเนย

กระดาษชำระ เกราะด๊ะอะนะมัย เกราะ-ด๊ะ-อะ-นะ-มัย

คอมพิวเตอร์ ก็อมพิวตัว ก็อม-พิว-ตัว

อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต อิน-เตอ-เน็ด

ปลั๊ก adapter (ปลั๊ก 2 ขา/ 3 ขา) ดมเพลิง ดม-เพลิง

เครื่องปรับอากาศ มาซีนโตรเจียะ มา-ซีน-โต-ระ-เจียะ

พัดลม กองฮา กอง-ฮา

โคมไฟตั้งโต๊ะ จงเกียง จง-เกียง

หมอน ขเนย ขะ-เนย

ผ้าห่ม พูย พูย

สบู่อาบน้ำ(ก้อน) ดุ๊ซะบู ดุ๊-ซะ-บู

สบู่อาบน้ำ(เหลว) ตึกซะบู ตึก-ซะ-บู

แชมพูสระผม ซาบู๊เกาะเสาะ ซา-บู๊-เกาะ-เสาะ

ครีมนวดผม กรีมบ็อนต็อนเสาะ กรีม-บ็อน-ต็อน-เสาะ

หวี เสียด เสียด

สำลีแคะหู ซำแล็ย ซำ-แล็ย

โลชั่น เล เล

เครื่องซักผ้า มะเซินเบาว์คาวอาว มะ-เซิน-เบาว์-คาว-อาว

เตารีด มะเซินอดคาวอาว มะ-เซิน-อด-คาว-อาว

ไม้แขวนเสื้อ ได๊กาง ได๊-กาง

ไฟฉาย เพลิงเชลาะ เพลิง-เชลาะ