Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยนายธำรง คุโณปการ, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายกสมาคม และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ Mr. Sun Huashan รัฐมนตรีช่วยประจำองค์กรภาครัฐว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย วันที่ 7-9 เมษายน 2559