Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยท่านนายกสมาคมฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล พร้อมด้วย คุณอุษาพร ชวลิตนิธิกุล และ คุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์ รวมถึงทีมงานจาก สน.ลาดยาว ร่วมกันถวายถังดับเพลิง พร้อมทั้งติดตั้งให้กับทางวัดอุบลวนาราม อ.ปลายบาง จ.นนทบุรี  โดยในโอกาสนี้ได้มีการสอน และฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพระ และ เจ้าหน้าที่ในวัดอีกด้วย 


ขอขอบพระคุณถังดับเพลิงจาก บ.เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ