Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมงาน"10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2559 และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงานงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 พฤษภาคม 2559