Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม ร่วมสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ "เพื่อน้องที่ห่างไกล จากสายใยเครือข่าย จป." ครั้งที่ ๑๖ จัดที่โรงเรียนบ้านดอนกะโดน ม.๓ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท อ.รุจน์ เฉลยไตร ผู้แทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ (Safety Network Ratchaphruek) เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙