Facebook
        การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม เป็นประธาน พร้อมแถลง 5 นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯในอีก 2 ปีข้างหน้า ณ ห้องธานี โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ