Facebook

      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำทีม โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผจก.สมาคมฯ มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่14 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง (ภายในบูธกระทรวงแรงงาน) และ ชั้น 3 อาคารศูนย์ Smart Job Center กระทรวงแรงงาน โดยมี ท่าน ผอ. สมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร เขต 6 ให้เกียรติรับมอบของดังกล่าวเพื่อส่งต่อความสุขให้เด็กๆ