Facebook
       ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากบริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 30 พร้อมกับพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ณ บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560