Facebook
    ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 30 พร้อมกับพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ณ บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560