Facebook
       นายธำรง คุโณปการ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย), นายสุวรรณ สุขประเสริฐ, นายจรินทร์ งาดีสงวนนาม, ดร. ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ปีที่ 24 ณ กระทรวงแรงงาน วันที่ 22 กันยายน 2560