Facebook
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมหารือและแสดงความยินดีต่อ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ ห้องทำงาน กระทรวงแรงงาน