Facebook
      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี โดยมี พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดเสวนา “ย้อนรำลึก 3 ทศวรรษ สมาคมฯ” และพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนสมาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเบ็ดเสร็จและโครงการ Thailand Vision Zero กับสมาคม ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ จากกระทรวงแรงงาน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) รวมทั้งบริษัทต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย