Facebook
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ