Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ "ผู้สอน" จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" 13
2 SHAWPAT จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers" เพื่อสร้าง "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" 14
3 SHAWPAT ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 21
4 SHAWPAT วางแผนภารกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero "จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ Vision Zero" ครั้งที่ 2/2565 60
5 SHAWPAT ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐฯ และเอกชน จัดงานเสวนา “ยกระดับสังคมที่ปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” 83
6 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 94
7 สัมมนาวิชาการหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัย (S-Mark) พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ฯ เพื่อวิถีชีวิตใหม่” 90
8 สัมมนาวิชาการหัวข้อ “Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่การเป็นผู้นำแห่งยุค” 106
9 การประชุม "คณะกรรมการบริหาร VISION ZERO" ครั้งที่ 1/2565 165
10 สมาคมได้มอบใบ Certificate of Commitment to VISION ZERO ให้แก่บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด 270
11 การประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" ครั้งที่ 1/2565 160
12 การประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 157
13 SHAWPAT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน Vision Zero (Training Course for Assessor)" 207
14 นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 184
15 SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 204
16 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนา Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 216
17 นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 288
18 ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED 223
19 รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 248
20 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 315
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL