Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุม "คณะกรรมการบริหาร VISION ZERO" ครั้งที่ 1/2565 48
2 สมาคมได้มอบใบ Certificate of Commitment to VISION ZERO ให้แก่บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด 160
3 การประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" ครั้งที่ 1/2565 100
4 การประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 91
5 SHAWPAT ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน Vision Zero (Training Course for Assessor)" 142
6 นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 120
7 SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 119
8 SHAWPAT เดินหน้าพัฒนา Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 154
9 นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 221
10 ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED 179
11 รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 186
12 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 265
13 นายกสมาคมบรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” 315
14 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO เดินหน้าหารือก้าวสู่ High Performance Vision Zero Assessment 242
15 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 389
16 ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง 220
17 นายกสมาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย 495
18 การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 397
19 บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด เข้าพบนายกสมาคมเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 485
20 ร่วมอวยพรนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 527
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL