Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 1926
162 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ 5 ส. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 9277
163 จัดสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2 2936
164 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 2476
165 Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project on OSHMS & Zero Accident Activities 4009
166 สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครื่อข่าย จป.ครั้งที่ 17 2077
167 จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2560 2908
168 จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ 3384
169 รับการตรวจติดตามจาก Auditor Team ของ United Registrar of System (Thailand) 3121
170 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2747
171 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 3067
172 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 1821
173 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 2348
174 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 2243
175 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 3527
176 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2058
177 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 2714
178 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 2383
179 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 2433
180 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 2062
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL