Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 มอบของรางวัลและขนมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2834
182 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ 3174
183 พิธีส่งมอบสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 1885
184 3 หน่วยงานหลักร่วมผลักดัน Safety Thailand 2447
185 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559 2320
186 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APOSHO 32 Interim Committee Meeting 3613
187 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2133
188 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 2 2778
189 สัมมนาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน 2440
190 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาและดูงาน 2498
191 ร่วมแสดงความยินดี Dr.Kazutaka Kogi 2134
192 สัมมนา/Workshop หัวข้อ Pneumonociosis and Fit test for Dust and Gas Masks 2864
193 ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2495
194 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รับมอบงานตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย 4045
195 ร่วมแสดงความยินดี นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.คนแรก 2323
196 มอบกระเช้าแก่ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1855
197 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 2533
198 พิธีรับมอบโฉนดที่ดินและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ 2775
199 ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตเกื้อกูล บริจาคเครื่องสำหรับการสอนและฝึกหัดเพื่อการกระตุกหัวใจอัตโนมัติภายนอก 2993
200 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 2506
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL