Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
201 รวมภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 3306
202 สัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ 187 2367
203 ร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 3787
204 ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด 2952
205 พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครบรอบ 29 ปี 2155
206 เข้าร่วมการสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2191
207 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559 2046
208 ร่วมงาน"10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" 1980
209 รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2054
210 ร่วมกันถวายถังดับเพลิงเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติปี 2016 2251
211 มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ให้สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1748
212 ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) 3677
213 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยประจำองค์กรภาครัฐว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1690
214 รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 2236
215 ร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 3166
216 เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization Conference ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 2220
217 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2559 2274
218 เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยฯ 2734
219 เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยฯ 2305
220 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1833
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL