Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
221 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2060
222 ร่วมอวยพรท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ 2001
223 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2286
224 SHAWPAT's Family Day ระยะที่ 2 1884
225 ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1909
226 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม 1875
227 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฐาปบุตร ชมเสวี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2147
228 ร่วมดูงานและประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย จ.น่าน 2106
229 ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิทยากรสมาคมฯ ประจำปี 2558 3414
230 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 5/2558 2382
231 ผอ.สำนักความปลอดภัยแรงงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสมาคมฯ 2251
232 วิดีโอการอภิปรายเรื่อง บทบาทสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่ 1994
233 เข้าร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1635
234 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2211
235 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2798
236 วิดีโอการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 2564
237 ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2204
238 ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดปราจีนบุรี 2187
239 นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ Modern Manufacturing Magazine 1874
240 ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2375
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL