Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
221 ร่วมแสดงความยินดี นายสมควร สกุลเทวาพิทักษ์ ผอ.สรพ.พื้นที่ 6 2269
222 รับการตรวจติดตามจาก Team Auditor ของ United Registrar of System (Thailand) 2222
223 ร่วมเป็นเกียรติการลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยฯ และศึกษาดูงาน KOSHA สาธารณรัฐเกาหลี 2219
224 เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ท่านกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1788
225 สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 6 2254
226 ร่วมแสดงความยินดีประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร สสปท. 1892
227 อวยพรผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2427
228 เข้าอวยพรผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2160
229 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2094
230 ร่วมอวยพรท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ 2027
231 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 2338
232 SHAWPAT's Family Day ระยะที่ 2 1918
233 ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1958
234 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม 1914
235 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฐาปบุตร ชมเสวี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2177
236 ร่วมดูงานและประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย จ.น่าน 2145
237 ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิทยากรสมาคมฯ ประจำปี 2558 3457
238 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 5/2558 2422
239 ผอ.สำนักความปลอดภัยแรงงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสมาคมฯ 2298
240 วิดีโอการอภิปรายเรื่อง บทบาทสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่ 2036
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL