Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
261 เข้าร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนใหม่ 3196
262 เข้าเยี่ยมและหารือการร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
263 นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2238
264 เข้าพบนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน 2267
265 ประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 2299
266 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ แสดงวิสัยทัศน์ 2498
267 ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2477
268 ภาพบรรยากาศงาน SHAWPAT'S FAMILY DAY 2421
269 ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน 2441
270 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 2606
271 สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 2008
272 คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.เข้าอวยพรปีใหมีนายกสมาคมฯ 1918
273 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2052
274 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 2773
275 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 3206
276 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2371
277 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 3421
278 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 2337
279 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 2494
280 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 2716
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL