Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
261 ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน 2405
262 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 2563
263 สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 1970
264 คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.เข้าอวยพรปีใหมีนายกสมาคมฯ 1872
265 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2014
266 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 2741
267 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 3130
268 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2318
269 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 3386
270 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 2298
271 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 2458
272 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 2681
273 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2728
274 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 3249
275 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2309
276 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2504
277 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 2081
278 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 2051
279 นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ 2141
280 13th Annual GREENTECH Safety Aword 2014 2458
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL