Facebook
banner_news-event.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
281 ร่วมอวยพรปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 3263
282 ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 2420
283 JISHA Occupational Safety and Health (OSH) Seminar FY 2014 3453
284 การประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2557 2375
285 รับการตรวจติดตาม ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 (Re-Certificate) 2529
286 สัมมนาวิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2557 2750
287 พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2836
288 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 3325
289 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2381
290 เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 2641
291 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 2136
292 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 2124
293 นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ 2217
294 13th Annual GREENTECH Safety Aword 2014 2523
295 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ลาว เข้าศึกษาดูงานสมาคมฯ 2940
296 บรรยายกาศงานสัมมนาวิทยากร 3697
297 ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3348
298 สมาคมฯ เข้าร่วมประชุม APOSHO 28 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 3922
299 APOSHO 29 5632
300 ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 2996
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL