Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 66921
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 152548
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 102036
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 70743
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 39825
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 140450
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 20248
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 193532
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 285183
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 15072
11 มาตรฐานสีท่อ 40788
12 อัคคีภัย 95271
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 178608
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 31630
15 เสียงดัง (Noise) 133344
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18963
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 33313