Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 78228
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 206575
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 116578
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 84245
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 43057
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 166426
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21649
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 227694
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 309056
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 17391
11 มาตรฐานสีท่อ 44964
12 อัคคีภัย 119132
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 218492
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 35993
15 เสียงดัง (Noise) 149711
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 20663
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 43074