Facebook




banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 69519
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 162408
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 105629
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 74497
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 40736
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 147859
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 20672
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 203371
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 292344
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 15638
11 มาตรฐานสีท่อ 41842
12 อัคคีภัย 102270
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 189616
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 33375
15 เสียงดัง (Noise) 137676
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19435
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 36431