Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 62596
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 139889
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 99326
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 67641
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 38894
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 131870
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 19756
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 176171
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 271069
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 14666
11 มาตรฐานสีท่อ 39603
12 อัคคีภัย 89830
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 169353
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 30305
15 เสียงดัง (Noise) 129136
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 18509
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 31158