Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 77001
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 198775
3 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 115094
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 82382
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 42772
6 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 163707
7 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21598
8 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 222733
9 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 306469
10 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 16995
11 มาตรฐานสีท่อ 44512
12 อัคคีภัย 116243
13 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 213390
14 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 35885
15 เสียงดัง (Noise) 148047
16 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 20504
17 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 42094