Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 5572
22 TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3159
23 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 3602
24 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO 3849
25 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน 4124
26 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 5818
27 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 3178
28 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ 3371
29 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 5685
30 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 9275
31 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 12742
32 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 5259
33 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 49153
34 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร 5072
35 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. 23834
36 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 13692
37 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 4104
38 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 4813
39 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 5940
40 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 18319
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL